Alexandra Melander

Jag heter Alexandra Melander, och jag bor i natursköna Sölvesborg i Blekinge. Starka färger, skarpa linjer och djupa kontraster är något som har vuxit fram som ett ofta återkommande tema i min konst. För att få utlopp för min kreativitet använder jag mig av olika medier och tekniker, men främst är det tusch och akvarell som jag arbetar med till mina mindre målningar, och när jag målar på duk blir det akryl som huvudmedium.

Jag hämtar mycket av min inspiration från det kvinnliga, och från systerskapet, och motiven avspeglar inte sällan tankar och reflektioner kring könsroller, sociala strukturer och andra samhällsfrågor.

Mitt måleri domineras av ansikten, oftast kvinnliga. Jag strävar efter att kvinnan ska få vara mer än ett objekt – att hon får vara subjektet som betraktar betraktaren. En blick kan säga mer än tusen ord, och en knappt märkbar muskelrörelse kan helt förändra vilka känslor ett ansikte förmedlar. Att få fram dessa subtila känslouttryck i mina porträtt har blivit en stor del i mitt skapande.

I kontrast till porträtten – men ändå med samma driv att väcka känslor - står mina andra målningar, där avsaknaden av ansiktssdrag i stället gör att kroppshållning och samspelet med omgivningen blir det som sätter tonen för vad motivet förmedlar. Genom att anonymisera figurerna i målningen hamnar fokus på ”gruppen”. Kvinnan blir en del i en rörelse – en naturkraft som uppstår när man kämpar tillsammans.

Jag är medlem i Humleslingans konstnärsgille, som är en sammanslutning konstnärer i nordöstra Skåne och Sölvesborg.
Jag är initiativtagare till, och medlem i Sölvesborgs kvinnliga konstsällskap, som bildades hösten 2016 för att genom konsten öka medvetenheten kring bristen på jämställdhet i samhället.

 Hemsida: http://alexandramelander.se
E-post: kontakt@alexandramelander.se
Facebook: https://www.facebook.com/kladdalex/
Instagram: https://www.instagram.com/alexandramelander_art/
 

Judging you: Akryl på kanvas, 80x100 cm
Systerskap: Akryl på kanvas, 80x80 cm
En kopp manstårar: Tusch och akvarell på akvarellpapper, A3
Her Silence: Tusch och akvarell på akvarellpapper, A3
For Strong Women: Tusch och akvarell på akvarellpapper, A3
Maskeradbal: Tusch och akvarell på akvarellpapper, A3
Du kan få följa med: Akryl på kanvas, 50x70 cm