Ingemar Härdelin

 








 Jag är utövande konstnär som sedan tolv år är bosatt i Kisa. Tidigare har jag bott närmare trettio år i Uppsala där jag har min viktigaste sociala bakgrund. År 2000 flyttade jag och min fru till Norrköping där vi bodde endast ett år. Efter ytterligare två år i Ydre kommun hamnade vi i Kisa.
Jag är i dag 84 år gammal. Under min yrkesverksamma tid arbetade jag som lärare, men de sista tretton åren verkade jag som musiksekreterare i Uppsala. Musiken har varit min största drivkraft och inspirationskälla under hela mitt vuxna liv tillika med konst och kultur i allmänhet.  Jag är fortfarande utövande cellist, och sedan 1992 är jag också kontinuerligt utövande konstnär.
Fram till i dag har jag haft närmare fyrtio utställningar, varav två utomlands.
Men mitt måleri började egentligen redan 1962 under en sommar på Fårö. Där kunde jag under två månader förverkliga en gammal dröm, att måla i olja. Vid hemkomsten hade jag 15 målningar i bagaget. Efter detta fick jag av naturliga skäl endast enstaka tillfällen att utveckla mitt måleri, men vid pensioneringen 1992 började jag måla kontinuerligt, och två år senare hade jag min första utställning i Stockholm. Däremot har jag sedan ungdomsåren kunnat vidmakthålla och utveckla bildintresset genom flitig fotografering.

Min utbildning är blygsam. Under de fyra utbildningsåren på lärarseminariet i Gävle ingick emellertid bildundervisning. Denna var senare till stor nytta vid undervisningen då kunskap om bildens möjligheter och begränsningar underlättade arbetet. Därutöver har jag under alla år bedrivit självstudier genom konstlitteratur samt flitiga besök på konstmuséer och i gallerier.

Mitt måleri började som hos de flesta med landskapsstudier. Men ganska snart upplevde jag en ofrihet i detta och kände att motivet blev ett hinder i mitt konstnärliga uttryck. Jag började arbeta med geometriska komponenter och senare abstrakta kompositioner. Under ett par perioder arbetade jag med ägget, först som symbol för livets potential och senare som symbol för vår jord som med sitt bräckliga skal ställer krav på människors förmåga till samarbete, fredliga samexistens etc. för att inte skalet skall brista.
Men även symbolmåleriet kändes hämmande och ledde mig vidare till ett absolut fristående måleri som kännetecknas av ett totalt abstrakt uttryck där ögat själv får finna liv och uttryck. Man skall med ögat kunna ”vandra runt” i en målning och förhoppningsvis göra personliga upptäckter utifrån sina personliga referenser.  Där är jag idag. Jag har i många målningar också dämpat intensiteten i färgerna. Jag strävar nu efter att inte vara ”övertydlig” utan överlåta upplevelsen och tolkningen till betraktaren.
 
Alla verk är målade med akrylfärg. Det är ett medium som passar mitt temperament och teknik. Jag målade många år i olja, men kände mig ofta frustrerad på grund av den långa torktiden. Med akryl kan jag snabbt fullfölja en målning innan mina visioner och skaparkraft mattats.
I mitt nya målarkoncept ingår en serie stora målningar gjorda på plåt
med en sarg. Jag gillar stora format och tycker om plåtens hårda och motståndskraftiga yta.

Intervju som gjordes den 19 oktober i år inför min utställning i Norrköping.
https://www.youtube.com/watch?v=vm4Glz9d_7k&t=35s​​​​​​​