Jag heter Ulla Strandberg och har ägnat större delen av mitt verksamma liv åt att driva konst och design projekt. Såsom Keramiker,Gallerist, Kurator, Utbildare, Konstförmedlare.... 

KonstMappen är ett nytt digitalt galleri som jag startade 2014, där många konstarter skall representeras.
KonstMappen skall användas av er som söker utställare,planerar konstinköp eller söker konstnärer för andra uppdrag. 
Konsultera KonstMappen för en kvalificerad helhetslösning.
Systermappar på Facebook:  MallorcaMappen
Jag har initierat ett kreativt projekt RUNA för asylboende i Röstånga.
1 December 2015 startade RUNA education med Fridhems folkhögskola som huvudman.
Svenskundervisning och textilt hantverk för PUT flyktingar.
Itismoodit production drives vidare  av Kisse Lindén
Var  utställningsansvarig för  Röstånga Konsthall 2014-2017
ArtCurator 
Förövrigt föreläser om Curacao  denna lilla paradisö i Karibien.  www.curacaoresor.weebly.com

Affärsidé

Jag marknadsför konstnärerna i denna KonstMapp
-Mot gallerier och konsthallar för utställningar.
-Mot företag och föreningar för inköp av deras konst.
- Mot uppdragsgivare för
konst-event och fortbildning.
 

Vision

Min vision är att medverka till att bra konst når ut  till flera.
Att konst får den bästa exponeringen
Att konstnärer och konstköpare når ut till varandra.
Konstnärer skall kreera och KonstMappen medverka  till att det förmedlas fler uppdrag 

MallorcaMappen
UllaSformat

Curacaoresor


Facebook grupp KonstMappen Aktuellt
för medlemmarna i KonstMappen
KonstMappen Calls