Tjänster

När det behövs uppslag på intressanta konstnärer för utställning på Företag, i Gallerier eller Konsthallar  skall ni med fördel konsultera KonstMappen. Vi kan både föreslå lämpliga konstnärer och arrangera utställningarna.
Vi kan finnas med som konsult hela vägen även när det gäller utsmyckningsuppdrag och utbildningar....

Konsultation / Utställningar

För att konstverk skall komma till sin rätt är det av stor betydelse hur man hänger och arrangerar i rummen..
Vi kan skapa rum och står till tjänst med hela arrangemanget om så önskas. 

Utsmyckningar

Det kan vara befogat att konsultera oss när inköp av konst skall göras till företag, och konstlotterier.  

Utbildning / Föredrag

KonstMappens medverkande konstnärer är ofta intressanta föredragshållare och utbildare av olika konstformer.

'); document.write(''); $(function() { var a = new Image(1,1); a.src="/public/js/h24ca_ddb.php?hid=189080&referer="+encodeURIComponent(document.referrer)+"&r="+Math.random()*1000000; }); /* ]]> */